Gdy Excel już nie wystarcza.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, menedżerowie i zespoły projektowe potrzebują narzędzi, 
które są nie tylko wydajne, ale również dostosowują się do ich dynamicznych potrzeb. Tu na scenę wkracza Smartsheet - rewolucyjne narzędzie, które przenosi zarządzanie projektami i automatyzację pracy na zupełnie nowy poziom. 
W przeciwieństwie do tradycyjnego MS Excel, Smartsheet oferuje szereg funkcjonalności, które przekształcają sposób, w jaki zespoły współpracują i realizują swoje zadania.

Widok arkusza kalkulacyjnego

Łatwa edycja

Widok arkusza kalkulacyjnego umożliwia łatwe wprowadzanie, edycję i organizację danych. Użytkownicy mogą szybko sortować, filtrować i grupować informacje, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji.

Intuicyjność 

Dla wielu użytkowników, format arkusza kalkulacyjnego jest już znany z innych aplikacji. Dzięki temu przejście na Smartsheet jest łatwe i nie wymaga długiego procesu adaptacji.

Łatwe Integracje

Widok arkusza kalkulacyjnego w Smartsheet umożliwia łatwą integrację z innymi narzędziami i aplikacjami, co pozwala na importowanie i eksportowanie danych, a także synchronizację z innymi systemami.

Tabela porównawcza funkcjonalności: Smartsheet vs Excel

Funkcja Smartsheet Excel
Arkusze kalkulacyjne      
Szablony projektów      
Automatyzacja przepływu pracy      
Powiadomienia i alerty
Integracje z aplikacjami zewn.
Zarządzanie zasobami  
Wizualizacja danych (dashboardy)
Współpraca w czasie rzeczywistym
Zarządzanie dostępem
Śledzenie zmian

SmartSheet udowadnia swoją przewagę jako nowoczesne narzędzie do zarządzania zadaniami oraz projektami, oferując intuicyjny interfejs, elastyczność i zaawansowane możliwości współpracy. Dzięki tym atutom, SmartSheet jest wyjątkowym wyborem dla organizacji poszukujących efektywnego i skalowalnego rozwiązania do zarządzania projektami i współpracy.