Automatyzacja zadań

SmartSheet to narzędzie służące do zarządzania pracą i automatyzacji zadań, które może znacznie ulepszyć procesy wcześniej obsługiwane za pomocą Excela.

Systemy mogą być zaprogramowane do automatycznego wysyłania e-maili w odpowiedzi na określone zdarzenia lub w zaplanowanych terminach. Na przykład, przypomnienia o nadchodzących terminach, powiadomienia o zmianach w projekcie czy aktualizacje statusu zadań mogą być wysyłane automatycznie do zainteresowanych stron.

Arkusz dostawcy usług.

Łatwa edycja

Widok arkusza kalkulacyjnego umożliwia łatwe wprowadzanie, edycję i organizację danych. Użytkownicy mogą szybko sortować, filtrować i grupować informacje, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji.

Intuicyjność 

Dla wielu użytkowników, format arkusza kalkulacyjnego jest już znany z innych aplikacji. Dzięki temu przejście na Smartsheet jest łatwe i nie wymaga długiego procesu adaptacji.

Przetestuj - Link do Arkusza

SmartSheet wyróżnia się w logistyce dzięki intuicyjności i elastyczności. Jest idealny do zarządzania współpracą z dostawcami usług logistycznych, zwiększając efektywność i skracając czas realizacji zadań dzięki zaawansowanym możliwościom współpracy. To kluczowe rozwiązanie dla firm logistycznych.