Oficjalny partner firmy Smartsheet.

"No Code / Low Code" 
przyszłością w biznesie.

W świecie szybkich zmian technologicznych i ciągłego poszukiwania efektywności, "no code" (brak kodowania) szybko staje się rewolucyjnym trendem w biznesie. Pozwala on firmom na tworzenie spersonalizowanych aplikacji biznesowych bez konieczności angażowania zasobów programistycznych. Ten artykuł rzuca światło na rosnącą popularność narzędzi "no code" i ich potencjał w przekształcaniu przyszłości biznesu.  

"No Code":

"No code" to termin odnoszący się do platform i narzędzi, które umożliwiają tworzenie aplikacji za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, zamiast tradycyjnego kodowania. 

Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać komponenty, aby tworzyć funkcjonalne aplikacje, od prostych baz danych po złożone systemy zarządzania.

Dlaczego "No Code" zyskuje na popularności:

- Łatwość Użycia: Pozwala użytkownikom biznesowym, którzy nie są programistami, na tworzenie aplikacji spełniających ich unikalne potrzeby. 

- Oszczędność Czasu i Kosztów: Zmniejsza zależność od zewnętrznych zespołów programistycznych, skracając czas wdrażania i obniżając koszty rozwoju. 

- Elastyczność i Szybka Adaptacja: Umożliwia szybką modyfikację i dostosowanie aplikacji do zmieniających się potrzeb biznesowych.   

   ​ "No code" rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy podchodzą do rozwoju oprogramowania. Otwiera drzwi do większej innowacyjności i efektywności w miejscu pracy. Narzędzia "no code" oferują szybkość i łatwość w tworzeniu aplikacji, natomiast platformy "low code", takie jak amerykańska platforma SmartSheet, zapewniają lepszą równowagę między użytecznością a elastycznością, oraz oferują większe bezpieczeństwo i możliwości integracji. 

SmartSheet, będąc kombinacją platformy "low code" i "no code", wyróżnia się na rynku dzięki swojej uniwersalności i elastyczności, co pozwala na szerokie spektrum zastosowań biznesowych. Jest liderem w stanach zjednoczonych; ponad 90 firm z listy Forbes 100 korzysta z tej platformy.      

Pracuj sprytniej, nie ciężej.

Oficjalnym partner Smartsheet.