Smartsheet  to platforma wspiera​jąca pracę zespołu przez usprawnienie komunikacji oraz automatyzację zadań.

Raportowanie i analityka:

Smartsheet umożliwia tworzenie spersonalizowanych raportów i wykresów, aby analizować dane i mierzyć postępy.

Integracje: 

Smartsheet integruje się z wieloma popularnymi narzędziami i usługami, Microsoft 365, Salesforce, Slack i wieloma innymi.

Bezpieczeństwo:

Smartsheet oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak autoryzacja dwuetapowa, szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym i zgodność z wieloma międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.